Marco Polo pizzafutár-gyrosbárAdatvédelem

Adatvédelmi szabályzat

 • A jelen honlap használata során a Felhasználó által a kérdőívek kitöltésével rendelkezésre bocsátott adatok kezelője a http://www.marcopolopizza.hu/ honlapok regisztrált fenntartója, a Marco Polo Pizzéria.
 • Felhasználó a kérdőívek kitöltésével és elküldésével tudomásul veszi, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy Marco Polo Pizzéria az ott feltüntetett adatokat adatbázisában megőrizze, és a jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzatban rögzített módon felhasználja. A Marco Polo Pizzéria a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag az alábbi célokra használja fel:
  • statisztikai elemzések, belső tanulmányok elkészítése,
  • Felhasználó részére általános és személyre szabott hírlevelek eljuttatása a Felhasználó rendelkezéseinek megfelelően.
 • A Marco Polo Pizzéria a rendelkezésére bocsátott adatok alapján elkészített elemzéseit, tanulmányait, vagy egyéb dokumentumait csak oly módon jogosult harmadik személyek részére tudomásra hozni, amennyiben az abban foglalt adatok alapján a Felhasználó nem beazonosítható.
 • Felhasználó által rendelkezésre bocsátott elérhetőségi információk alapján a Marco Polo Pizzéria tájékoztatókat, és hírleveleket küldi ki a Felhasználó részére a nyitva álló képzési lehetőségekről, a Marco Polo Pizzéria kapcsolódó szolgáltatásairól, valamint egyéb olyan információkról, amelyek vélhetően a Felhasználó részéről érdeklődésre tarthatnak számot.
 • A Marco Polo Pizzéria lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy amennyiben a hírlevél-szolgáltatást igénybe venni nem kívánja, úgy a kézbesítési utasítást törölhesse.
 • A Marco Polo Pizzéria. a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat harmadik személyek részére egyedi meghatalmazás nélkül nem jogosult továbbítani, ide nem értve a jelen szabályzat 3. pontjában körülírt esetkört, valamint egyéb olyan eseteket, mikor a továbbított információ nem alkalmas a Felhasználó beazonosítására, továbbá azokat az eseteket, mikor a Marco Polo Pizzériát az információ továbbítására jogszabály, vagy hatósági aktus kötelezi.
 • Amennyiben a Felhasználó erre Marco Polo Pizzériát kifejezetten kéri, Marco Polo Pizzéria köteles a tudomására hozni, hogy milyen adatokat tart nyilván a Felhasználóval kapcsolatban.
 • Felhasználó kifejezett kérésére Marco Polo Pizzéria köteles a Felhasználóval kapcsolatban nyilvántartott adatokat a Felhasználó kérésére módosítani, vagy az adatbázisából eltávolítani.
 • A Marco Polo Pizzéria nem felel azon honlapok tartalmáért, valamint adatkezelési és adatvédelmi gyakorlatáért, amelyekre nézve a http://www.marcopolopizza.hu honlap linket (hypertext hivatkozást) tartalmaz. A Marco Polo Pizzéria javasolja a Felhasználónak, hogy ezen honlapok használata előtt tekintse át azok adatkezelési és adatvédelmi szabályzatát, különösen akkor, ha a kérdéses honlap használata során személyes adat szolgáltatására is sor kerülhet.
 • A Marco Polo Pizzéria rögzíti, hogy a Felhasználó által a rendelkezésére bocsátott adatok kezelése minden egyéb tekintetben is megfelel az 1992. évi LXIII. törvény előírásainak, valamint az adatkezelés során lehetőség szerint figyelembe vételre kerülnek az adatvédelmi jogok országgyűlési biztosának állásfoglalásai is. A Marco Polo Pizzéria nem vállal semmilyen felelősséget a weboldal használatából adódó semmilyen jellegű kárért, adatvesztésért.
 • A Felhasználó a weboldal megtekintésével a szabályzatot magára nézve elfogadja.